ODEG Logo

Інформація про Вашу поїздку та прибуття до Німеччини

Information for Ukrainian refugees about entering and travelling within Germany

Шановні українські пасажири!

Маючи при собі український (закордонний) паспорт чи ID-картку, ви маєте можливість безкоштовного проїзду в поїздах до Берліну, Дрездену, Нюрнбергу та Мюнхену; наявність квитка за цими маршрутами не потрібна.

Але якщо ви плануєте їхати далі від вище вказаних міст, то вам необхідно звернутися в Центр подорожуючих німецької залізниці «DB Reisezentrum» чи в представницьку агенцію компанії «DB» та отримати безкоштовний квиток з позначкою „helpukraine“ («допомогадляукраїни»). Квиток дає право на проїзд у вагонах 2-го класу і дійсний до кінцевої точки призначення. Під час перевірки квитків пред’явіть, будь ласка, борд-провіднику поїзда документ, що засвідчує вашу особу: український (закордонний) паспорт чи ID-картку.

Більше інформації

Наведена нижче інформація зазвичай стосується різних видів транспорту. Для поїздок з ODEG, будь ласка, зверніть увагу на відомості про «місцеві поїзди». Щодо інформації про міжміські перевезення та квитка Help Ukraine, рекомендуємо ознайомитися з чинними правилами за посиланням www.bahn.de/info/helpukraine. Дякую, ваш ODEG.

Часті запитання щодо надання допомоги Україні

 • Чи потрібен мені квиток?

  Для в’їзду до Німеччини достатньо мати паспорт громадянина України або посвідчення особи, видане в Україні. У такий спосіб ви зможете дістатися до місця призначення на будь-якому поїзді ближнього прямування.

  Щоб продовжити подорож поїздом дальнього прямування, ви можете отримати безкоштовний квиток „helpukraine“ у центрі обслуговування пасажирів DB. Вам видадуть квиток до бажаного місця призначення (навіть якщо він знаходиться в іншій країні).

 • Чи можу я скористатися будь-яким поїздом з українським паспортом?

  З 01.03.2022 р. біженцям з України, які в’їжджають до Німеччини з Польщі, Чехії та Австрії, достатньо мати при собі паспорт. Квиток не потрібний.
  Якщо після прибуття до місця призначення ви вирішите поїхати до друзів, родичів або знайомих потягами далекого сполучення (ICE, TGV, RJX, IC/EC), то можете оформити безкоштовний квиток helpukraine у будь-якому центрі обслуговування DB Reisezentrum або агенції DB.
  Для проїзду у поїздах приміського сполучення квиток не потрібний, достатньо лише мати при собі документ, що засвідчує особу.

 • Чи можу я скористатися квитком «helpukraine», щоб потрапити в країну на захід від Німеччини?

  Після прибуття до Німеччини зі сходу ви можете отримати в центрі обслуговування DB або агенції DB безкоштовний квиток helpukraine до бажаного місця призначення. Це також може бути інша країна.
  Ми ще узгоджуємо деталі із залізницями інших країн, з якими співпрацюємо. Наразі ви можете поїхати до таких країн:
  Бельгія, Данія, Франція (потягами ICE, TGV і Thalys), Люксембург, Нідерланди, Австрія, Польща, Швейцарія, Словаччина, Чехія, а також до провінції Південний Тіроль в Італії, якщо поїдете на поїзді Eurocity, що прямує до Верони, Болоньї або Венеції.

 • Чи можу я взяти дітей з собою?

  Так, дітей можна брати. Для дітей до 15 років квитки не видаються, натомість їхні дані зазначаються на квитках, виданих для дорослих.

 • Чи можу я взяти з собою собак?

  Можна брати собак. Собака має бути на повідці й не повинна заважати іншим пасажирам.

 • Як довго буде доступна допомога?

  Поки що строк дії не встановлений, тому правило діятиме, доки не буде оголошено інше.

 • Скільки дійсний квиток «helpukraine»?

  З квитком „helpukraine“ ви можете дістатися до місця призначення протягом 2 днів.

 • Які потяги я можу використовувати

  Квитки „helpukraine“ діють для всіх поїздів DB дальнього прямування. Вони також дають право на користування поїздами ближнього прямування, щоб дістатися до потрібного вокзалу для пересадки на поїзд дальнього прямування або місця призначення після подорожі поїздом дальнього прямування.

Информация на русском языке

Уважаемые украинские пассажиры!

При наличии у вас украинского (заграничного) паспорта или ID-карты, вы имеете возможность бесплатного проезда в поездах до Берлина, Дрездена, Нюрнберга и Мюнхена; по этим маршрутам проездной документ не нужен.

В случае необходимости дальнейшего передвижения от выше указанных городов, вам необходимо обратиться в Справочный центр «DB Reisezentrum» или в агентство компании «DB» и получить бесплатный проездной билет с отметкой „helpukraine“ («помощьдляукраины»). Такой билет дает право на проезд в вагонах 2-го класса и действует до конечного пункта назначения. Во время проверки билетов предъявите, пожалуйста, борт-проводнику ваш украинский (заграничный) паспорт или ID-карту.

Больше информации

Приведенная ниже информация в целом относится к различным видам транспорта. Для поездок с ОДЭГ обратите внимание на информацию о «пригородных поездах». Что касается информации о междугородних перевозках и проездном билете Help Ukraine, рекомендуем ознакомиться с действующими правилами по следующей ссылке https://www.bahn.de/info/helpukraine. Спасибо, ваш ОДЭГ.

Частые вопросы относительно оказания помощи Украине

 • нужен ли билет?

  Для въезда в Германию достаточно иметь при себе паспорт гражданина Украины или удостоверение личности, выданное в Украине. Так вы сможете добраться до пункта назначения на любом поезде ближнего следования.

  Чтобы продолжить путешествие на поезде дальнего следования, вы можете получить бесплатный билет „helpukraine“ в центре обслуживания пассажиров DB. Вам выдадут билет до желаемого пункта назначения (даже если он находится в другой стране).

 • Могу ли я использовать любой поезд с моим украинским паспортом?

  С 01.03.2022 г. беженцам из Украины, въезжающим в Германию из Польши, Чехии и Австрии, достаточно иметь при себе паспорт. Билет не нужен.
  Если после прибытия в пункт назначения вы решите поехать к друзьям, родственникам или знакомым поездом дальнего следования (ICE, TGV, RJX, IC/EC), то можете получить бесплатный билет helpukraine в любом центре обслуживания DB или агентстве DB. Для проезда в поездах пригородного сообщения вам не нужно покупать проездной билет; достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

 • Могу ли я использовать билет «Помоги Украине», чтобы попасть в страну к западу от Германии?

  После прибытия в Германию с востока вы можете получить в центре обслуживания DB или агентстве DB бесплатный билет helpukraine до желаемого пункта назначения. Это может быть и другая страна.
  Мы все еще согласовываем детали с железными дорогами других стран, с которыми сотрудничаем. В настоящее время вы можете поехать в следующие страны:
  Бельгия, Дания, Франция (поездами ICE, TGV и Thalys), Люксембург, Нидерланды, Австрия, Польша, Швейцария, Словакия, Чехия, а также в провинцию Италии Южный Тироль, если сядете на поезд Eurocity, следующий в Верону, Болонью или Венецию.

 • Могу ли я взять с собой детей?

  Да, детей можно брать. Детям до 15 лет билеты не выдаются, их данные указываются на билете, выданном для взрослого.

 • Могу ли я взять с собой собак?

  Можно брать собак. Собака должна быть на поводке и не должна мешать другим пассажирам.

 • Как долго будет доступна помощь?

  Срок действия пока что не установлен, так что оно будет действовать, пока не будет объявлено иное.

 • Как долго будет действовать билет "helpukraine"?

  С билетом „helpukraine“ можно добраться до пункта назначения в течение 2 дней.

 • Какие поезда я могу использовать

  Билеты „helpukraine“ действуют для всех поездов DB дальнего следования. Они также дают право пользования поездами ближнего следования, чтобы добраться до нужного вокзала для пересадки на поезд дальнего следования или до пункта назначения после путешествия на поезде дальнего следования.

Information in English

Dear Traveller,

You can travel with your Ukrainian passport/ID card to Berlin, Dresden, Nuremberg and Munich. You do not need a ticket. Please show your Ukrainian ID (passport/ ID card) to the ticket inspector on the train upon request.

More information

The information below relates to different modes of transportation. For journeys with ODEG, please note the statements on "local trains". Regarding information on long-distance transport and the Help Ukraine Ticket, we recommend you to check the current regulations under the following link https://www.bahn.de/info/helpukraine. Thank you, your ODEG.

Assistance for Ukraine: FAQs

 • Do I need a ticket?

  All you need to enter Germany is a Ukrainian passport or other identity document. If you have one of these, you can use any local or regional train.

  Free tickets for long-distance trains are available from a DB Reisezentrum (DB Travel Centre) located in a station. These tickets are called "helpukraine" tickets. Our staff will provide you with a ticket to your destination, which can also be outside Germany.

 • Can I use any train with my Ukrainian passport?

  Yes. Ukrainian refugees only need a passport to enter Germany from Poland, the Czech Republic and Austria on or after 1 March 2022. Refugees do not need any train tickets.

  If you are travelling to be with friends, relatives or acquaintances on a long-distance train (ICE, TGV, RJX, IC/EC), you can get a free "helpukraine" ticket at any DB Reisezentrum (DB Travel Centre) or DB agency.

  You can use local trains without any ticket, just with your ID document.

 • Can I use a "helpukraine" ticket to get to a country to the west of Germany?

  Anyone arriving in Germany from Poland, the Czech Republic or Austria can get a free "helpukraine" ticket at any DB Reisezentrum (DB Travel Centre) or DB agency. You can also use this ticket to get to destinations outside of Germany.

  We are coordinating the final details with other national rail companies. At the moment, you can use the "helpukraine" ticket to get to destinations in the following countries/regions:

  Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France (ICE, TGV and Thalys), Luxembourg, Netherlands, Poland, Switzerland, Slovakia, and the Alto Adige/South Tyrol region of Italy if you take a Eurocity train going to Verona, Bologna or Venice.

 • Can I take Children with me?

  Yes. You can take your children with you. Children aged 0-15 will be included on an adult's ticket.

 • Can I take dogs with me?

  Yes. You can take dogs with you. Please put a leash on any dogs and make sure they do not disturb other passengers.

 • How long will the assistance be available?

  Our assistance for refugees will be available for the foreseeable future.

 • How long will is a "helpukraine" ticket valid?

  A "helpukraine" ticket is valid for 2 days.

 • What trains can I use

  The ticket is valid on all of DB's long-distance trains. You can also use it on local and regional trains.

Informationen auf Deutsch

Lieber Fahrgast,

Sie haben die Möglichkeit mit Ihrem ukrainischen Pass/ID bis Berlin, Dresden, Nürnberg, München zu fahren und benötigen dafür keine weitere Fahrkarte. Bitte zeigen Sie Ihren ukrainischen Ausweis (Pass/ID) dann bei der Fahrkartenkontrolle im Zug mit vor.

Mehr Infomationen 

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich im Allgemeinen auf unterschiedliche Verkehrsmittel. Für Fahrten mit der ODEG beachten Sie die Aussagen zu den „Nahverkehrszügen“. Hinsichtlich der Auskünfte zum Fernverkehr sowie dem Help Ukraine Ticket, empfehlen wir, sich unter dem folgendem Link https://www.bahn.de/info/helpukraine über die aktuellen Bestimmungen zu informieren. Vielen Dank, Ihre ODEG.

FAQ zur Ukrainehilfe

 • Ist eine Fahrkarte erforderlich?

  Für die Einreise nach Deutschland reicht der ukrainische Pass oder ein entsprechendes ukrainisches Ausweisdokument. So können Sie dann in jeden weiteren Nahverkehrszug an Ihr Ziel reisen.

  Für Weiterreise im Fernverkehr bekommen Sie ein kostenfreies Ticket „helpukraine“ im DB Reisezentrum. Es wird bis zu Ihrem gewünschten Zielort (auch im Ausland) ausgestellt.

 • Kann ich mit meinem Ukrainischen Pass jeden Zug nutzen?

  Ab 01.03.2022 können Ukraine-Flüchtende, die aus Polen, Tschechien, Österreich nach Deutschland einreisen mit ihrem Pass einreisen. Es ist keine Fahrkarte notwendig.

  Wenn Sie anschließend zu Freunden, Verwandten oder Bekannten mit einem Fernverkehrszug (ICE, TGV, RJX, IC/EC) weiter reisen wollen, erhalten Sie in jedem DB Reisezentrum oder DB Agentur ein kostenfreies „helpukraine“-Ticket.

  Nahverkehrszüge können Sie ohne jegliche Fahrkarte, allein mit Ihrem Ausweisdokument nutzen.

 • Kann ich auch ins westlich gelegene Ausland damit fahren?

  Nachdem Sie in Deutschland aus Richtung Osten angekommen sind, erhalten Sie im DB Reisezentrum oder der DB Agentur ein kostenfreies helpukraine-Ticket bis zu ihrem gewünschten Zielort. Dieser kann auch im Ausland liegen.

  Wir sind noch in der Abstimmung mit unseren Partnerbahnen. Aktuell können Sie Ziele in folgenden Ländern erreichen:

  Belgien, Dänemark, Frankreich (ICE, TGV und Thalys), Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz, Slowakei, Tschechien und Südtirol, wenn Sie einen Eurocity nutzen, der bis Verona, Bologna oder Venedig fährt.

 • Können Kinder mitgenommen werden?

  Ja, Sie können Ihre Kinder mitnehmen. Kinder unter 15 Jahre werden auf die Fahrkarte des Erwachsenen mit eingetragen.

 • Was gilt für Hunde?

  Hunde können mitgenommen werden. Sie müssen angeleint sein und dürfen Mitreisende nicht stören.

 • Wie lange gilt diese Regelung

  Zunächst gilt diese Regelung bis auf Weiteres.

 • Welche Geltungsdauer hat das Ticket?

  Das Ticket gilt 2 Tage zur Fahrt zum Zielort.

 • Welche Züge können genutzt werden?

  Das Ticket gilt in allen DB Fernverkehrszügen. Darüber hinaus können auch Nahverkehrszüge genutzt werden.

Folgen Sie uns!

Wir fahren im Auftrag: